Pedagogies emergents de la mà de Francesc Padró i Jordi Adell.

1 Responce in Pedagogies emergents de la mà de Francesc Padró i Jordi Adell.
Francesc Gimenez says:

Les eines que ofereix l’actual context tecnològic han augmentat considerablement els canals d’informació i els espais per compartir-la, i a les aules ara ja no hi trobem nomes llibretes i bolígrafs, ara hi trobem càmeres, micròfons i pc’s equipats amb software que permet editar informació de tot tipus.

Tots aquests aspectes faciliten al professorat proposar activitats on l’adquisició de competències i l’assimilació de continguts es puguin realitzar alhora i en situacions de reals (podem simular ràdios, televisions, redaccions de revistes, festivals de videocreació, conferències..), i aquest és, per mi, un dels indicadors d’aquestes noves pedagogies emergents. D’aquí que cada cop hi hagin mes experiències en el treball per projectes, en metodologies de treball cooperatiu, i en la publicació de treballs realitzats per alumnes en espais públics que poden ser vistos per els diferents agents de la comunitat educativa (per exemple els pares).

Un altre indicador el trobo també en l’avaluació, sobretot a l’hora de compartir els criteris d’avaluació, i és que els espais per compartir i gestionar informació (moodles) també han permès que els criteris d’avaluació per avaluar activitats concretes surtin de les programacions i arribin a l’alumnat. El cas de les rúbriques d’avaluació en són un bon exemple. Compartir els criteris d’avaluació permet l’autoavaluació i la coavaluació i li donen un valor afegit, a més d’avaluar per certificar també ho podem fer per aprendre de nosaltres i dels altres.

Aquí deixo les meves impressions sobre el tema, i agraeixo que hi hagi aquest espai per poder-les compartir.

4 juny, 2012 at 22:33

Leave a Reply