Mentoria

MENTORIA:

Els mentors són aquelles persones que escolten, orienten i assessoren a d’altres, des de la seva pròpia experiència .

En termes  educatius, els joves que han rebut el suport d’un mentor, sigui el d’un company més gran o d’una persona externa al centre educatiu, tenen millors resultats : assoleixen el seu màxim potencial formatiu i  tenen millors actituds a l’escola, milloren les seves relacions i tendeixen a confiar  més en els seus pares i comunicar-se millor amb ells.

En l’àmbit de les organitzacions, la figura del mentor es val del seu exemple i experiència per transmetre confiança i seguretat a aquelles persones que emprenen noves activitats dins l’organització o bé de manera autònoma.

A La Sastreria dissenyem programes formatius i recursos per als mentors dels diferents àmbits, així com el seguiment d’aquests programes una vegada iniciats.