COACHING D’EQUIPS I ORGANITZACIONS

El coaching és una metodologia compromesa amb l’acompanyament de les persones per tal que puguin desplegar tot el seu potencial en els objectius de canvi que es proposen ja sigui en els reptes personals o professionals. Es desenvolupa en l’aquí i l’ara i s’orienta cap el futur.

En els equips posem l’èmfasi en maximitzar l’eficàcia de les relacions entre membres del grup, de manera que la cooperació entre ells creixi i s’arribi a millors resultats. Es pretén millorar la forma de solucionar problemes i les desavinences i prendre decisions capaces de generar el nivell de compromís necessari per a fer-les efectives.

COACHING EQUIPS WEB