Els alumnes de Primer de Batxillerat de l’INS Vidreres, ja han iniciat la seva formació com a xerpes
Els alumnes de Primer de Batxillerat de l’INS Vidreres, ja han iniciat la seva formació com a xerpes

Trenta dos nois i noies de Primer de Batxillerat han començat la formació per a ser futurs xerpes. Han consensuat tres qualitats principals sobre un llistat molt ampli , que al seu entendre han de tenir els xerpes : Empatia, acompanyament i confiança. Bona feina!

FullSizeRender

Leave a Reply

Distintivo de Navega. CeDeC
There are currently no active blogs.