La neuroeducació dels adolescents

                                                                                        Enric Roca, coordinador d’Edu21 Article / 31 de març de 2012 El passat 15 de març, en el marc de la XIX Tribuna d’Edu21: Educació i aprenentatge a l’adolescència, la Dra. Iroise Dumontheil de l’Institute of Cognitive Neuroscience de Londres, va pronunciar la conferència titulada: “El desenvolupament del cervell durant l’adolescència. Implicacions per a l’educació”. A partir de l’anàlisi del seu contingut, ens atrevim a formular diverses propostes en el marc d’una nova disciplina emergent que podríem denominar neuroeducació. I en aquest cas orientada a l’etapa adolescent. Segons Dumontheil l’adolescència, des del punt de vista del desenvolupament cerebral, esdevé un període crític. Si hem tingut bona cura en l’estimulació i atenció educativa del desenvolupament cerebral primerenc, però no continuem la inversió educativa en l’adolescència, aquest desenvolupament cerebral podria tenir conseqüències negatives. No oblidem que el 75% dels  trastorns mentals s’inicien a l’adolescència. No es tracta tant de definir aquest període com una segona oportunitat educativa –donat que el … Continue reading La neuroeducació dels adolescents