Archives
“Les tres prioritats educatives per a la Catalunya d’avui”

En el marc de les jornades “Educació avui” , la Fundació Bofill ens va plantejar aquesta pregunta: Quines són les nostres tres prioritats educatives per a la Catalunya d’avui? .  Aquesta és la meva aportació. I si posem l’índex de l’Educació Interior Bruta com un dels índex de riquesa d’un país?

Comments: 0
Distintivo de Navega. CeDeC
There are currently no active blogs.