Archives
Història en present

Se’ns gira feina als professors d’història. Des de sempre , connectar els fets històrics amb la realitat immediata ha format part de la manera d’enfocar aquesta matèria . Aquestes connexions permeten  fer comprensibles uns períodes anteriors però sobretot explicar-nos les situacions presents. Podem entendre millor, per exemple, el subdesenvolupament actual d’alguns països africans  si coneixem  les causes i els efectes de l’Imperialisme del segle XIX. En el cas del fet nacional català , apropar-se a l’evolució del catalanisme polític de finals del segle XIX i els inicis del segle XX, permet  explicar-se amb més coneixement de causa els fets que estem vivint  ara mateix. Un moment ajuda a  recomposar l’altre. Per a un adolescent,   la construcció del seu esperi crític és clau, és un signe de maduresa que ens indica que la seva etapa d’infant s’està tancant. Darrera el seu esperit crític s’hi mouen dos valors vitals : el de la justícia i el de la llibertat. Sobre d’ells es bastirà el seu criteri. El bon esperit crític s’ha de caracteritzar per saber defensar les posicions personals des d’una base de coneixement  i amb respecte absolut vers  les opinions que no són afins. Entenc que el món adult té la […]

Comments: 0
Distintivo de Navega. CeDeC
There are currently no active blogs.