Archives
Quan ja no hi siguem

Imaginar-nos la vida sense nosaltres és un exercici  especulatiu que tendim a defugir  i ens provoca una certa basarda.  Pensar en què faran els nostres éssers estimats, el nostre petit o gran món quan ja no hi siguem ens col.loca en un estat d’alta intensitat emocional en el que no es pot  entrar a qualsevol hora. Però si aquest exercici el provoquem en un  temps de reflexió sobre el sentit que estem donant a la nostra vida , resulta molt orientador. És interessant , de tant en tant, mirar els moments significatius de la nostra vida, aquells que ja han esdevingut i que han marcat la nostra existència. De tots i cadascun d’ells n’han derivat línies vitals que expliquen qui som. Tant o més interessant és fer aquesta mirada de l’ara cap endavant , i preguntar-nos quines accions, fites o consecucions ens agradaria dur a terme abans de la nostra mort. En aquests moments , en respondre’ns , projectem la visió de la nostra vida futura. Malgrat no sabem si allò s’esdevindrà, ens predisposem a posar les travesses de les  vies que ens hi poden acostar. Mentalment , físicament i emocionalment ens dirigim a aquells objectius capaços de moure’ns i […]

Comments: 0
Distintivo de Navega. CeDeC
There are currently no active blogs.